GC + LI DA TONG 2 HAO + (ex +XIN YUAN 16+)

Location: Trading China domestic between Fuzhou / XiamenTYPE GENERAL CARGO, SUBTYPE General Cargo MPP
DWT 4142 MTS ON 6M DRFT
BLT 5/2007 AT Fuzhou Cangshan Xiayang Shipyard - Fuzhou FJ,CHINA
CLASS CC SS 5/23/2027 DD 5/1/2022
GRT 2970 NRT 1579
LOA/B/D 94.8/15.2/7.8 M
HOLDS 2, HATCHES 2
GRAIN 5679, BALE 5679
TEU: 274
M/E Guangzhou 8320ZC,BHP 2799
SPEED 12.5 KNOTS
GENERATORS: 3
LDT: 1806 MT 

Price: USD 1500000TYPE GENERAL CARGO, SUBTYPE General Cargo MPP
DWT 4142 MTS ON 6M DRFT
BLT 5/2007 AT Fuzhou Cangshan Xiayang Shipyard - Fuzhou FJ,CHINA
CLASS CC SS 5/23/2027 DD 5/1/2022
GRT 2970 NRT 1579
LOA/B/D 94.8/15.2/7.8 M
HOLDS 2, HATCHES 2
GRAIN 5679, BALE 5679
TEU: 274
M/E Guangzhou 8320ZC,BHP 2799
SPEED 12.5 KNOTS
GENERATORS: 3
LDT: 1806 MT